სახელმძღვანელოები გაიცანით პროფესიული ორიენტაციის სფეროში ქართულ ენაზე გამოცემული პირველ სახელმძღვანელოს.

ტესტი შეავსეთ ტესტები, რაც უფრო გაგიადვილებთ გადაწყვეტილების მიღებასა და თქვენთვის შესაფერისი პროფესიის არჩევას.

სასწავლებლები გაეცანით საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამონათვალს და მიიღეთ მეტი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ.